среда, 10 августа 2016 г.

«ՄԵԾ ԳԻՐՔ ՓՈՔՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ»

Լույս է տեսել ՎԱՉԱԳԱՆ Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ հերթական գիրքը՝ «Մեծ գիրք փոքրերի համար»:
Սիրելի մեծեր և փոքրեր: Այս գիրքը մի յուրօրինակ շտեմարան է: Յուրօրինակ է թե՛ կառուցվածքով, թե՛ բովանդակությամբ: Գրքում հայերենի յուրաքանչյուր տառի համար ստեղծվել է 11 բաժնից բաղկացած մի հավաքածու, որն ընդգրկում է 39 ԵՐԿՏՈՂ տառերի առանձնահատկությունների մասին, 78 ԵՐԳ տառերի և լեզվական այլ հասկացությունների մասին, 80 ՆՈԻՅՆՏԱՌԻԿ՝ չափածո և արձակ ստեղծագործություններ, որոնց բոլոր բառերն սկսվում են նույն տվյալ տառով, 147 ՀԱՆԵԼՈՒԿ, 44 ԼԵԶՎԱՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՉԱՓԱԾՈ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ, 43 ՉԱՓԱԾՈ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ նյութեր՝ խնդիրներ, առաջադրանքներ, մաթեմատիկական հասկացությունների մասին երգեր, 40 ՍՈՒՏԱՍԵԼՈԻԿ, 50 ՇՈԻՏԱՍԵԼՈԻԿ, ընթերցանության համար նախատեսված արձակ և չափածո 130 ստեղծագործություն:
Բոլոր նյութերը հեղինակային են: Տվյալ տառի համար գրված հանելուկների պատասխաններն սկսվում են տվյալ տառով և տրված են գրքի ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ մեջ, որից օգտվելով՝ դյուրին կերպով կարելի է գտնել՝ տվյալ առարկայի մասին հանելուկ կա գրքում, թե՞ ոչ:
Տվյալ տառին վերաբերող բոլոր նյութերի վերնագրերը սկսվում են այդ տառով և տրված են այբբենական կարգով:
Գրքից օգտվելը դյուրինացնելու համար գրքի վերջում գետեղված է 7 ՀԱՎԵԼՎԱԾ՝ գրքի կառուցվածքի մասին, նոտագրություններ, փոքրիկ բառարան, անվանացանկ, մաթեմատիկական հասկացությունների առարկայացանկ, լեզվական հասկացությունների առարկայացանկ, տեղանվանացանկ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий