суббота, 3 декабря 2011 г.

ՍԽԱԼ ԵՎ ՃԻՇՏ

ՍԽԱԼՆԵՐ ՄԱՄՈՒԼԻՑ 
Այս բաժնում ներկայացնում ենք տեղեկատվամիջոցներից քաղված այնպիսի արտահայտություններ, որոնցում այս կամ այն չափով աղավաղված է հայերենը: Սխալները հիմնականում ընդհանրական են, ուստի դրանց շտկումն ուսանելի է:
ՍԽԱԼ է.  «Ինչպես օրենք, սկսեց փոխարինողների կազմով»:   
ՄԵՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. Ռուսերենի как-ը հայերեն թարգմանվում է և՛ «ինչպես»՝ համեմատության դեպքում, և՛ «որպես», «իբրև»՝ նույնացման դեպքում: Այստեղ պետք է լիներ «որպես օրենք»:

ՍԽԱԼ է.  «Մինչև 25 միլիոն դոլարի հասնող այդ վարկը կստորագրվի Լոնդոնում»: 
ՄԵՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. Վարկը ոչ մի կերպ հնարավոր չէ ստորագրել, ուրեմն Լոնդոնում ստիպված կստորագրեն վարկի վերաբերյալ համաձայնագիրը: Բացի դրանից, հայերենում, ի  տարբերություն ռուսերենի, վարկը 25 միլիոնի է հասնում առանց «մինչև»-ի:

ՍԽԱԼ է. «Եկամուտների տեսակետից առաջատար դերը գրավելով…»: 
ՄԵՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. Դերը խաղում են կամ կատարում, իսկ գրավում են տեղը:


ՍԽԱԼ է. «Ժողովուրդների միջև համագործակցությունը»: 
ՄԵՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. «Միջև»-ն ավելորդ է:

Комментариев нет:

Отправить комментарий