пятница, 7 марта 2014 г.

ՆՈՐ ԳԻՐՔ. «Նկարազարդ դարձվածաբանական բառարան»ՎԱՉԱԳԱՆ Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ. Նկարազարդ դարձվածաբանական բառարան.- Երևան, ՄՀՄ գրատուն, 2013, 184 էջ: Նկարիչ` Խորեն Հակոբյան:

Դարձվածները ժողովրդի հոգևոր մշակույթի հարստությունն են, որոնք խոսքը դարձնում են ավելի գունեղ, դրան հաղորդում պատկերավորություն, արտահայտչականություն, սեղմություն ու դիպուկություն։ Դարձվածները լեզվի ազգային ինքնատիպության, յուրահատկության ամենակուռ արտահայտություններից են։
Դարձվածների իմացությունը նպաստում է հաղորդակցական հմտությունների խորացմանը, խոսքն ազատում է միապաղաղությունից ու միօրինականությունից, այն դարձնում աշխույժ, պատկերավոր ու արտահայտիչ, նախադրյալներ է ստեղծում գեղարվեստական, հրապարակախոսական և, ընդհանրապես, դարձվածներ պարունակող խոսքը և տեքստերը ավելի խոր ընկալելու համար։
Այս գիրքը կօգնի աշակերտներին, ուսանողներին և ընթերցող լայն շրջանակներին վերհիշելու և տիրապետելու դարձվածների մի որոշակի մասի: Գիրքն ամենից առաջ կոչված է նպաստելու հայոց լեզվի դարձվածների նկատմամբ հետաքրքրության մեծացմանը։
Յուրաքանչյուր դարձված պատկերված է երկու նկարով. առաջինով պատկերված է հայոց լեզվի տվյալ բառակապակցության ուղղակի նշանակությունը, իսկ երկրորդում՝ այդ բառակապակցության փոխաբերական՝ դարձվածային նշանակությունը։
Ընտրված են այնպիսի դարձվածներ, որոնց ուղղակի և փոխաբերական իմաստները հնարավոր է պատկերել նկարների միջոցով։ 
Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում այս պատկերազարդ գրքի էջերից երկուսը.


Комментариев нет:

Отправить комментарий