четверг, 8 декабря 2011 г.

ՍԽԱԼ ԵՎ ՃԻՇՏ


ՍԽԱԼՆԵՐ ՄԱՄՈՒԼԻՑ 
Այս բաժնում ներկայացնում ենք տեղեկատվամիջոցներից քաղված այնպիսի արտահայտություններ, որոնցում այս կամ այն չափով աղավաղված է հայերենը: Սխալները հիմնականում ընդհանրական են, ուստի դրանց շտկումն ուսանելի է:


ՍԽԱԼ է. «Ես չունեմ նույնիսկ փոքրագույն արարք, որի համար ես կկանգնեի մեր ժողովրդի առջև»: 
ՄԵՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. Ոչ թե «չունեմ», այլ «չեմ կատարել», «թույլ չեմ տվել», և ոչ թե «կկանգնեի», այլ «կանգնեի», եթե նույնիսկ հասկանանք, թե ինչ է նշանակում «կանգնել ժողովրդի առջև»:

ՍԽԱԼ է. «Քննադատում էր որոշումները, եթե նրանք համարում էր սխալական»:
ՄԵՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. Այստեղ «նրանք»-ը սովորական ռուսաբանություն է. պետք է լիներ «դրանք»: Իսկ «սխալական»-ը արտասովոր ռուսաբանություն է: Ռուսերենում կա ошибка գոյականը և դրանից կազմված ошибочный ածականը, հայերենում կա «սխալ» գոյականը, որը նաև ածական է ошибочный իմաստով, բայց չկա այս ռուսերեն բառին համարժեք ածանցյալը: Եվ ահա խնդրեմ՝ «սխալական»: Իսկ հայերենում սխալական կարող է լինել մարդը, բայց ոչ որոշումը, որը լինում է սխալ:


Комментариев нет:

Отправить комментарий