вторник, 20 декабря 2011 г.

ՍԽԱԼ ԵՎ ՃԻՇՏՍԽԱԼՆԵՐ ՄԱՄՈՒԼԻՑ 

Այս բաժնում ներկայացնում ենք տեղեկատվամիջոցներից քաղված այնպիսի արտահայտություններ, որոնցում այս կամ այն չափով աղավաղված է հայերենը: Սխալները հիմնականում ընդհանրական են, ուստի դրանց շտկումն ուսանելի է:
ՍԽԱԼ է. «Հեղինակին քչերը գիտեն որպես բանաստեղծ»։ 
ՄԵՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. Ըստ շարադրանքի՝ բանաստեղծը քչեր-ն են, այնինչ խոսքը բանաստեղծի մասին է, ուստի պետք է գրվեր՝ որպես բանաստեղծի։ Նույն կերպ «Իսկ շատերը նրան ճանաչում են որպես Մարտունու շրջանի Մադինա գյուղի բնակիչ» նախադասության մեջ պետք է լիներ՝ որպես բնակչի։


ՍԽԱԼ է.  «Մեր թերթի մարտի 14-ի համարում տպագրված հոդվածում թույլ է տրվել անճշտություն»։ 
ՄԵՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. Կասկածից վեր է, որ ո՛չ խմբագիրը, ո՛չ էլ խմբագրության այլ աշխատակից թույլ չի տվել, որ անճշտություն կամ սխալ հայտնվի թերթում։ Պետք էր գրել պարզապես. «...հոդվածում տեղ է գտել անճշտություն»։ՍԽԱԼ է.  «...Խոսք է գնում 188 տնտեսությունների մասին...», «Այս մասին բավականին լուրջ խոսակցություն գնաց...»։  
ՄԵՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. Խոսք է գնում տնտեսությունների մասին կամ խոսակցություն գնաց օտարաբանությունների փոխարեն հայն ասում է՝ խոսքը տնտեսությունների մասին է, լուրջ խոսակցություն եղավ։ Բացի այդ, այստեղ գերադասելի է բավական-ը, որը գործածվում է ածականաբար, իսկ բավականին-ը գործածվում է մակբայաբար՝ բայերի հետ (օր.՝ խոսակցությունը բավականին լուրջ է

Комментариев нет:

Отправить комментарий